Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach.
Spis treści

Wyniki oceny

Informacje nt. złożonych wniosków

Do dnia 20.11.2023 r. w ramach naboru złożono 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania 5 116 039,80 zł, co stanowi 5,69 % dostępnej w ramach konkursu alokacji.

pdf

57.24 KB

Obowiązujący od
20.11.2023

Informacja o wynikach oceny formalnej

Do dnia 20.11.2023 r. pozytywną ocenę formalną uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 970 380,48 zł. Pozostałe projekty złożone w ramach naboru są w trakcie oceny.

pdf

55.01 KB

Obowiązujący od
20.11.2023

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

Na dzień 27 listopada 2023 r. wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskały 2 projekty na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 970 380,48 zł.

pdf

210 KB

Obowiązujący od
27.11.2023

Informacja na temat projektów wybranych do dofinansowania

W dniu 28 listopada 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2281/23 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 w ramach 2 Priorytetu Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 970 380,48 zł.

W związku z powyższym w ramach konkursu nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty na kwotę 970 380,48 zł.

pdf

189.52 KB

Obowiązujący od
28.11.2023

Informacje nt. złożonych wniosków

Do dnia 8.12.2023 r. w ramach naboru złożono 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania 8 963 663,32 zł, co stanowi 9,96 % dostępnej w ramach konkursu alokacji.

pdf

58.72 KB

Obowiązujący od
08.12.2023

Informacje nt. złożonych wniosków

Do dnia 5.01.2024 r. w ramach naboru złożono 66 projektów na łączną kwotę dofinansowania 31 431 352,58 zł, co stanowi 34,93 % dostępnej w ramach konkursu alokacji.

pdf

67.5 KB

Obowiązujący od
05.01.2024

Informacja na temat projektów wybranych do dofinansowania

W dniu 19 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2512/23 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 w ramach 2 Priorytetu Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania 1 projektu na kwotę dofinansowania wynoszącą 351 515,23 zł.

W związku z powyższym w ramach konkursu nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 3 projekty na kwotę 1 321 895,71 zł.
 

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

Na dzień 19 grudnia 2023 r. wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskały 3 projekty na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 1 321 895,71 zł.

pdf

205.24 KB

Obowiązujący od
19.12.2023

Informacja na temat projektów wybranych do dofinansowania

W dniu 23 stycznia 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 116/24 (.pdf, 226 KB) w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 w ramach 2 Priorytetu Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania 6 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 2 792 376,46 zł.

W związku z powyższym w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 9 zadań na kwotę 4 114 272,17 zł.

Informacja o wynikach oceny formalnej

Do dnia 26.01.2024 r. pozytywną ocenę formalną uzyskało 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania 8 503 800,77 zł. Pozostałe projekty złożone w ramach naboru są w trakcie oceny.

pdf

56.51 KB

Obowiązujący od
26.01.2024

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

Na dzień 18 stycznia 2024 r. wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskało 9 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 4 114 272,17 zł.

pdf

211.6 KB

Obowiązujący od
18.01.2024

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

Na dzień 30 stycznia 2024 r. wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskało 15 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 7 078 228,38 zł.

pdf

216.09 KB

Obowiązujący od
30.01.2024

Informacja na temat projektów wybranych do dofinansowania

W dniu 30 stycznia 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 175/24 (.pdf, 226 KB) w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 w ramach 2 Priorytetu Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania 6 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 2 963 956,21 zł.

W związku z powyższym w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 15 zadań, na kwotę 7 078 228,38 zł.
 

Informacja o wyborze projektów do dofinansowania

W dniu 6 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 215/24 (.pdf, 224 KB) w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 w ramach 2 Priorytetu Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania 2 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 937 905,03 zł.

W związku z powyższym w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 17 zadań, na kwotę 8 016 133,41 zł.

Informacja na temat projektów wybranych do dofinansowania

W dniu 20 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 335/24 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 w ramach 2 Priorytetu Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał wyboru do pełnego dofinansowania 10 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 4 543 384,96 zł.

W związku z powyższym w ramach naboru nr FEMP.02.05-IZ.00-003/23 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 27 zadań, na kwotę 12 559 518,37 zł.

Informacja o wynikach oceny merytorycznej

Na dzień 19 lutego 2024 r. wynik pozytywny na etapie oceny merytorycznej uzyskało 27 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 4 543 384,96 zł.

pdf

228.07 KB

Obowiązujący od
19.02.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,

Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborze będą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Sposób wyboru projeków

 • konkurencyjny

Na co

 • Ochrona środowiska

Dofinansowanie będzie miało na celu wsparcie realizacji zadań Ekodoradców zatrudnionych w gminach. W ramach działania planuje się wsparcie w zakresie:

 1. Zatrudnienia ekodoradcy w gminie, jako element obowiązkowy w projekcie. 
  Wymagane jest zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej 1 ekodoradcy w wymiarze 1 pełnego etatu na okres minimum 30 miesięcy (maksymalnie 36 miesięcy).
 2. Utworzenia, adaptacji, wyposażenia stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców (prowadzenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców na terenie Gminy jest obligatoryjnym zadaniem Gminy w ramach Działania 2.5 FEM 2021-2027. Działalność punktu musi być zgodna z celami działania.).
 3. Prowadzenia lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej, jako element obowiązkowy w projekcie.
 4. Przygotowania i wdrażania gminnej strategii transformacji energetycznej w oparciu o obowiązujące dokumenty.
 5. Analizy, monitoringu i przeciwdziałania problemowi ubóstwa energetycznego w gminie.
 6. Analizy i zarządzania zużyciem energii w budynkach, w tym w budynkach użyteczności publicznej.
 7. Zakupu sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych i inwentaryzacji.

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie będzie wynosiła 500 000 PLN na 1 gminę.
Dopuszcza się pozyskanie wielokrotności tej kwoty w przypadku partnerstwa gmin (związek gmin/ stowarzyszenie gmin) (max. wartość dofinansowania mnożona przez liczbę gmin).

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.
 5. System identyfikacji wizualnej dla punktu obsługi ekodoradcy. Rekomenduje się stosowane jednolitego systemu wizualizacji wskazanego w materiałach.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf

883.43 KB

Obowiązujący od
19.12.2023

pdf

29 strony

653.28 KB

Obowiązujący od
28.06.2023

pdf

5 strony

435.01 KB

Obowiązujący od
28.06.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

89 988 376,93 zł

Data naboru

Start

29.06.2023

Koniec

29.02.2024

Termin rozstrzygnięcia

maj 2024 r
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.05-IZ.00-12-003/23