Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach.

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Wnioskodawców/ Beneficjentów szczegółowych:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,

Wnioskodawcami mogącymi brać udział w naborze będą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Sposób wyboru projeków

 • konkurencyjny

Na co

 • Ochrona środowiska

Dofinansowanie będzie miało na celu wsparcie realizacji zadań Ekodoradców zatrudnionych w gminach. W ramach działania planuje się wsparcie w zakresie:

 1. Zatrudnienia ekodoradcy w gminie, jako element obowiązkowy w projekcie. 
  Wymagane jest zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej 1 ekodoradcy w wymiarze 1 pełnego etatu na okres minimum 30 miesięcy (maksymalnie 36 miesięcy).
 2. Utworzenia, adaptacji, wyposażenia stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców (prowadzenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców na terenie Gminy jest obligatoryjnym zadaniem Gminy w ramach Działania 2.5 FEM 2021-2027. Działalność punktu musi być zgodna z celami działania.).
 3. Prowadzenia lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej, jako element obowiązkowy w projekcie.
 4. Przygotowania i wdrażania gminnej strategii transformacji energetycznej w oparciu o obowiązujące dokumenty.
 5. Analizy, monitoringu i przeciwdziałania problemowi ubóstwa energetycznego w gminie.
 6. Analizy i zarządzania zużyciem energii w budynkach, w tym w budynkach użyteczności publicznej.
 7. Zakupu sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych i inwentaryzacji.

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie będzie wynosiła 500 000 PLN na 1 gminę.
Dopuszcza się pozyskanie wielokrotności tej kwoty w przypadku partnerstwa gmin (związek gmin/ stowarzyszenie gmin) (max. wartość dofinansowania mnożona przez liczbę gmin).

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego oraz Wademekum wiedzy o wniosku.

W szczególności należy pamiętać o złożeniu:

 • Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 • Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
 • Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
 2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru;
 3. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku – które zawiera wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacje, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;
 4. Zapoznaj się z informacjami nt. Systemu IGA – tj. systemu służącego do składania wniosków o dofinansowanie;
 5. Załóż konto w Systemie IGA.

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej iga.malopolska.pl.
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Przydatne wskazówki

 1. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
 2. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów;
 3. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
 4. Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty

pdf
43 strony
889.46 KB
Obowiązujący od
28.06.2023
pdf
29 strony
653.28 KB
Obowiązujący od
28.06.2023
zip
948.34 KB
Obowiązujący od
28.06.2023
pdf
8 strony
1.14 MB
Obowiązujący od
28.06.2023
pdf
5 strony
435.01 KB
Obowiązujący od
28.06.2023

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Pula środków na nabór

89 988 376,93 zł

Data naboru

Start

29.06.2023

Koniec

29.12.2023

Termin rozstrzygnięcia

maj 2024 r
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.05-IZ.00-12-003/23