Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu C. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu C. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • administracja publiczna

O dofinansowanie projektu może ubiegać się wyłącznie Województwo Małopolskie.

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

  • Ochrona środowiska

•    Nabór obejmuje projekt pt. „Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Rytro”, którego Wnioskodawcą jest Województwo Małopolskie.
•    Projekt składany w ramach naboru musi być zgodny z zapisami FEM 2021-2027, SzOP FEM 2021-2027 oraz z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – w obrębie Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu C. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej (tryb niekonkurencyjny).

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny oraz Załączniku do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie”.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Lista niezbędnych informacji do wniosku o dofinansowanie wynika z kryteriów wyboru, Regulaminu wyboru projektów i załączników do niego, Załączników do ogłoszenia oraz Wademekum wiedzy o wniosku.
W szczególności należy pamiętać o złożeniu:
-    Załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
-    Oświadczeń Wnioskodawcy i partnerów – jeśli występują
-    Dokumentów potwierdzających stan przygotowania projektu do realizacji
-    Analizy finansowej – sporządzonej na udostępnionym wzorze

Jak przygotować wniosek?

  1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie;
  2. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów;
  3. Zapoznaj się z Załącznikiem do ogłoszenia pn. „Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie” – poznaj założenia naboru;
  4. Przeczytaj Wademekum wiedzy o wniosku oraz Instrukcję przygotowania wniosku o dofinansowanie w Systemie IGA – które zawierają wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w tym zakres informacji, które są niezbędne do zaprezentowania we wniosku;...

Jak składać wniosek

Online
Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i wraz z załącznikami składany wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.
 
Pamiętaj – nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 

 Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Przydatne wskazówki

1.    Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne i szkolenia – dzięki temu szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek;
2.    Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów
3.    Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Puntem Informacyjnym.
4.    Sprawdzaj informacje na stronie internetowej programu.

Dokumenty

pdf

34 strony

687.8 KB

Obowiązujący od
03.11.2023

pdf

3 strony

407.51 KB

Obowiązujący od
03.11.2023

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

90%

Pula środków na nabór

12 354 754,63 zł

Data naboru

Start

06.11.2023

Koniec

06.12.2023

Termin rozstrzygnięcia

maj 2024 r.
Powiadom o wynikach
Organizator naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
Polska
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.02.14-IZ.00-031/23