Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0
Spis treści

Wyniki oceny

Aktualizacja listy złożonych wniosków o dofinansowanie w Działaniu 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0, Typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

W związku z wystąpieniem błędów w działaniu systemu IGA uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie naboru, potwierdzonych przez Administratora Systemu, o których mowa w Podrozdziale 2.3 Regulaminu wyboru projektów, ION uwzględniła jedną reklamację, co skutkuje koniecznością aktualizacji listy złożonych wniosków o dofinansowanie.

Podsumowując, w ramach naboru nr FEMP.01.11-IP.01-043/23 zarejestrowano 493 wnioski o dofinansowanie.

Łączna kwota dofinansowania: 530 841 723,41 zł.

Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na nabór: 790,75%

Poniżej link do zaktualizowanej listy zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

pdf

1.23 MB

Obowiązujący od
07.05.2024

Lista złożonych wniosków

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0, Typ projektu A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

W okresie trwania naboru nr FEMP.01.11-IP.01-043/23 zarejestrowano 492 wnioski o dofinansowanie.

Łączna kwota dofinansowania: 530 618 891,41 zł

Stopień wykorzystania alokacji przeznaczonej na nabór: 790,42%.

pdf

1.22 MB

Obowiązujący od
05.04.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • przedsiębiorstwa

MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.

Rodzaj pomocy

 • konkurencyjny

Na co

 • Informatyzacja i e-społeczeństwo

Typ projektu obejmuje wsparcie działań służących transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Poprzez transformację cyfrową/Przemysłu 4.0 należy rozumieć proces adaptacji przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru big data, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, automatyki i robotyki, druku addytywnego, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.
 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. 
Załączniki:

 • Plan transformacji cyfrowej sporządzony jako osobny dokument zgodnie z minimalnym zakresem planu określonym w załączniku nr 10 do Regulaminu;
 • Analiza finansowa w postaci arkusza kalkulacyjnego sporządzona zgodnie z wzorem;
 • Załączniki dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis:
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych;
 • Załączniki dotyczące wymaganych prawem polskim ostatecznych decyzji administracyjnych / decyzji posiadających rygor natychmiastowej wykonalności / zgłoszenia dla których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;
 • Załączniki dotyczące oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz wpływu na obszar sieci Natura 2000.

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów.
 4. Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne - szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek.
 5. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z organizatorem naboru lub Punktem Informacyjnym.

Jak składać wniosek

Online

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Wnioski należy składać od 29.12.2023 r. do 04.04.2024 r. do godz. 15:00.

Dokumenty

pdf

671.32 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

pdf

806.23 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

pdf

411.52 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

xlsx

135.62 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

xlsx

77.35 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

pdf

543.96 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

pdf

601.31 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

pdf

853.13 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

pdf

191.88 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

pdf

411.7 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

pdf

561.66 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

pdf

365.91 KB

Obowiązujący od
28.12.2023

Informacje dodatkowe

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

80 %

Pula środków na nabór

67 131 000,00 PLN

Data naboru

Start

29.12.2023

Koniec

04.04.2024

Termin rozstrzygnięcia

Wrzesień 2024
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Polska
Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
info@mcp.malopolska.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
Rynek 13
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.01.11-IP.01-043/23