6.16 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6., Działanie 6.16 Aktywizacja społeczno-zawodowa,
typ projektu A: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo,
typ projektu B: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych.

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • administracja publiczna
 • instytucje nauki i edukacji
 • instytucje ochrony zdrowia
 • instytucje wspierające biznes
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • partnerstwa
 • partnerzy społeczni
 • przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • służby publiczne

Działania w typie A nie mogą być realizowane w ramach podmiotów reintegracyjnych.

Działania w typie B działania muszą być realizowane wyłącznie przez podmioty reintegracyjne na rzecz ich uczestników/pracowników mieszczących się w grupie docelowej.

RODZAJ POMOCY

 • konkurencyjny

Na co

 • Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

- Wniosek o dofinansowanie projektu

- Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych - załącznik nr 12 do Regulaminu

Jak przygotować wniosek?

Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek. ...

Jak składać wniosek

Poprzez system IGA dostępny pod adresem https://iga.malopolska.pl – wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pamiętaj - nabór wniosków kończy się we wskazanym dniu o godzinie 15:00:00.

 
Online
 

Przydatne wskazówki

 1. Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego naboru.
 2. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym.
 3. Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.

Dokumenty

pdf

87 strony

750.17 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

28 strony

333.96 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

8 strony

395.79 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

83 strony

977.36 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

15 strony

264.06 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

16 strony

271.37 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

2 strony

133.02 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

18 strony

299.47 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

1 strony

129.39 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

2 strony

217.12 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

1 strony

129.39 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

2 strony

217.12 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

docx

30 strony

154.03 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

40 strony

378.51 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

42 strony

726.33 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

10 strony

198.27 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

7 strony

179.27 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

3 strony

146.04 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

pdf

1 strony

166.24 KB

Obowiązujący od
07.11.2023

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Pula środków na nabór

dla Typ A: 19 882 668,62 PLN; dla Typ B: 19 882 668,62 PLN

Data naboru

Start

08.11.2023

Koniec

19.12.2023

Termin rozstrzygnięcia

maj 2024
Powiadom o wynikach
Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Polska
Sylwia Świstak
sylwia.swistak@wup-krakow.pl
Beata Harczuk
beata.harczuk@wup-krakow.pl
Gdzie szukać informacji?
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
Polska
Punkty informacyjne
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 44
34-400 Nowy Targ
Polska
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
Polska
FEMP.06.16-IP.02-024/23