Promocja projektu

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej (UE) mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Szczegółowe obowiązki w zakresie informacji i promocji znajdziesz w swojej umowie o dofinansowanie, a więcej przykładów i wyjaśnień w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. 

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (.pdf, 1 MB) w zakresie informacji i promocji znajdziesz informacje niezbędne do: planowania działań informacyjno-promocyjnych we wniosku o dofinansowanie (jeżeli dopiero starasz się o uzyskanie dofinansowania, czyli jesteś wnioskodawcą),prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych projektu o uzyskanym dofinansowaniu (jeżeli jesteś beneficjentem, który prowadzi projekt z Funduszy Europejskich lub podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe).

Księga wizualizacji

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 (.pdf, 32 MB) zawiera zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE. Znajdziesz w niej także wskazówki jak budować layout materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w oparciu o motyw i element przewodni marki. 

Pliki do pobrania: 

Znak Funduszy Europejskich w Małopolsce (.zip, 9,27 MB)

Znak barw RP (.zip, 30 MB)

Znak UE (.zip, 110 MB) 

Logotyp Województwa MałopolskiegoLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku marki Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej oraz logotypu Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania: 

Zestawienia znaków monochromatyczne (.zip, 3,73 MB) 

Zestawienia znaków w kolorze - wersja dla materiałów elektronicznych (.zip, 1,76 MB) 

Zestawienia znaków w kolorze - wersja dla materiałów do druku (.zip, 3,72 MB) 

Obowiązkowe wzory materiałów informacyjnych

Wzory tablic i plakatów są obowiązkowe, tzn. nie można ich modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. 

Pliki do pobrania: 

Wzory tablic (.zip, 4,10 MB)

Wzory plakatów (.zip, 1,46 MB)

Dokumenty

zip

2.7 MB

Obowiązujący od
22.03.2023